มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบถุงยังชีพพระราชทาน

Spread the love

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบถุงยังชีพพระราชทานในพื้นที่ประสบอุทกภัย อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จำนวน 2,000 ชุด ยังความปลาบปลื้มมายังพสกนิกรผู้ประสบภัยเป็นล้นพ้น
วันนี้ 11 ม.ค.60 เวลา 14.00 น . มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มอบแด่พระภิกษุสงฆ์และผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอระโนด จำนวน 2,000 ชุด ซึ่งราษฎรเดินทางมารับสิ่งของพระราชทานที่ วัดทุ่งสงวน และที่ศาลาประชาคมอำเภอระโนด โดยมี นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี และนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ก่อนพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานได้มีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี , การกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยเป็นเวลา 89 วินาที ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 59 จนถึงวันที่10 ม.ค.60 จังหวัดสงขลามีฝนตกหนักติดต่อกันในหลายพื้นที่ทำให้เกิดอุทกภัยใน 12 อำเภอ 55 ตำบล 333หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 33,264 ครัวเรือน จำนวน 103,883 คน ประกอบกับน้ำในทะเลสาบสงขลาหนุนสูง เนื่องจากน้ำท่วมมาจากจังหวัดพัทลุงระบายผ่านทะเลสาบสงขลา ลงสู่อ่าวไทยตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.59 จนถึงวันที่ 10 ม.ค.60 ทำให้ยังมีน้ำท่วมขังที่ราบลุ่มต่ำและน้ำล้นตลิ่ง บริเวณพื้นที่ติดกับทะเลสาบสงขลาในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอระโนด อำเภอสิงหนคร และอำเภอสทิงพระ โดยในเขตพื้นอำเภอระโนดประสบอุทกภัยจำนวน 11 ตำบล 68 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 22,681 ครัวเรือน 63,948 คน มีการอพยพราษฎร 15 ครัวเรือน 36 คน ซึ่งตำบลแดนสงวน มีน้ำท่วม 5 หมู่บ้าน มีน้ำท่วมสูงโดยประมาณ 1 เมตร เส้นทางเข้าหมู่บ้านมีน้ำขังไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ส่งผลให้การช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นไปอย่างยากลำบาก
จังหวัดสงขลาได้ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าให้การช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มกำลังความสามารถตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุอุทกภัยจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนได้วางแนวทางในการช่วยเยียวยาหลังน้ำลด และการแก้ปัญหาในระยะยาวไว้แล้ว และในวันนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอระโนดต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นอย่างมาก….

 

 

 

 

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบถุงยังชีพพระราชทาน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics