โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายยาเสพติด 64 กัญชานำเข้าได้เฉพาะเมล็ดพันธุ์

#ออกแล้วนะ พ.ร.บ ฉบับใหม่กัญชา มีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 ธันวา…

Read More