แถลงข่าวฅนเทพา ไม่ยอมรับการตัดสินใจโดยพละการของ รมต.พลังงาน

….แถลงข่าว เครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน&#8…

Read More