เลขาธิการ ศอ.บต. เตรียมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ว่างงาน จากผลกระทบ COVID-19 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร

เลขาธิการ ศอ.บต. เตรียมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ว่างงาน จากผลกระทบ…

Read More