เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศม…

Read More

เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้แก่กรรมการชุมชน

เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้…

Read More