เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้แก่กรรมการชุมชน

Spread the love

เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้แก่กรรมการชุมชน  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560   ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้งานอินเทอร์เน็ตแก่กรรมการชุมชน  สามารถรับส่ง ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเทศบาลกับชุมชนและสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ให้บริการบนอินเทอร์เน็ต (Google Application) ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีนายฉลอง  พัฒโน  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics