เทศบาลนครหาดใหญ่จับมือทุกภาคส่วน เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยฯ

เทศบาลนครหาดใหญ่จับมือทุกภาคส่วน เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยฯ

เทศบาลนครหาดใหญ่จับมือทุกภาคส่วน เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและ…

Read More