เทศบาลคอหงส์ทำพิธีปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

พิธีปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่…

Read More