เทศบาลคอหงส์ทำพิธีปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

Spread the love

พิธีปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564  เวลา 13.30 น.  ณ. บริเวณ อ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองแม่เรียน  บ้านทุ่งโดน   นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์  นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์  เป็นประธาน ในพิธีปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 

พร้อมหน่วยงานที่ร่วมฝึกซ้อมแผนฯ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   เทศบาลนครหาดใหญ่ 

-ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ที่สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ 

– กรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์

– สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา)

– ครูฝึกช่วยทางน้ำจาก บริษัทเซ้าเทอร์น เซฟตี้ จำกัด

– นายหมู่ใหญ่หยุบ หมัดเส็ม(บังหยุบ)จากกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน อำเภอหาดใหญ่

    โดยมีนายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์   กล่าวรายงาน  

             โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ของเทศบาลเมืองคอหงส์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองคอหงส์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้มีระเบียบ วินัย ความรู้รักสามัคคี กับเพื่อนร่วมงาน     โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ เสมือนจริง  ระยะเวลาการฝึกอบรม 4 คืน 5 วัน ซึ่งผู้รับการอบรมมีความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้ ประสบการณ์เป็นอย่างดี   

            โดยวันนี้จะมีการฝึกปฏิบัติของกำลังพลที่ได้แสดงการฝึกปฏิบัติตามคำสั่ง ความพร้อมปฏิบัติ ระเบียบ วินัย การฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดินโคลนถล่ม การดับเพลิง และมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และกล่าวปิดอบรม 

   

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts