อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการ “ก่อสร้างลานกีฬาและอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park”

อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครง…

Read More