อบจ.สงขลา ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอบจ.สงขลา ครั้งที่2 ปีงบประมาณ 2563

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. นายประพันธุ์&nbsp…

Read More