อบจ.สงขลาเปิดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในสถานศึกษา

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริ…

Read More