“สุริยุปราคาบางส่วน” ที่ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหาดใหญ่

วันนี้ (21 มิ.ย.2563) ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร…

Read More