“สุริยุปราคาบางส่วน” ที่ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหาดใหญ่

Spread the love

วันนี้ (21 มิ.ย.2563) ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหาดใหญ่ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมดูปรากฏการณ์ “สุริยุปราคาบางส่วน” ดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์เพียงบางส่วน ในช่วงเวลาประมาณ 13.00-16.10 น. ตามเวลาประเทศไทย ทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่ง โดยมีนางอรนุช ชัยยะวิริยะ รักษาการผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหาดใหญ่ คอยอำนวยความสะดวก คัดกรอง นำชมและแนะนำการดูปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน แก่เด็กและประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นระยะๆ


ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่เปิดให้เข้าประชาชนและผู้สนใจชมฟรี พร้อมกับปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ ” สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ” ปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนสำหรับพื้นที่หาดใหญ่ในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 13.09 น. สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าผ่านกล้องโทรทรรศน์ที่มีฟิลเตอร์กรองแสง และสามารถถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านกล้องโทรทรรศน์ที่มีฟิลเตอร์กรองแสง แต่เป็นที่น่าเสียดายที่สามารถมองเห็นได้เพียงไม่กี่นาที เนื่องจากในวันนี้สภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดสงขลามีเมฆและฝนตก ทำให้ไม่สามารถเห็นปรากฏการณ์ในครั้งนี้ได้ตลอดของช่วงบ่าย ดวงอาทิตย์จะปรากฏเว้าแหว่งมากที่สุด

เวลาประมาณ 14:49 น. สังเกตได้ทุกภูมิภาคของไทย แต่ละภูมิภาคจะมองเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่งมากน้อยแตกต่างกันหลังจากครั้งนี้ สุริยุปราคาที่เห็นได้ในประเทศไทยครั้งถัดไป เป็นสุริยุปราคาในวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน มีเพียงส่วนน้อยของในประเทศไทยที่เห็นได้ เช่น ภาคใต้ตอนล่าง บางส่วนของจังหวัดตราด และด้านตะวันออกเฉียงใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ และส่วนใหญ่ของประเทศไม่สามารถเห็นได้) และดวงอาทิตย์แหว่งไม่มาก หลังจากนั้นต้องรออีก 4 ปี คนไทยทั่วประเทศจึงจะมีโอกาสเห็นสุริยุปราคาอีกครั้งในวันที่ 2 สิงหาคม 2570 จากข้อมูลนี้ แสดงว่าสุริยุปราคาในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 จะเป็นโอกาสสุดท้ายในรอบหลายปีสำหรับคนในกรุงเทพฯ และคนส่วนใหญ่ของประเทศ เพราะหลังจากนั้นต้องรอนานถึง 7 ปี จึงจะมีโอกาสสังเกตสุริยุปราคาได้อีกครั้ง(ข้อมูลจากสมาคมดาราศาสตร์ไทย)
ภาพ/ข่าว ปชส.เทศบาลนครหาดใหญ่

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: