สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) เผยสถานการณ์หมอกควันจากเหตุไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตรา

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) เผยสถานการณ์หมอกคว…

Read More