สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) เผยสถานการณ์หมอกควันจากเหตุไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตรา

Spread the love

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) เผยสถานการณ์หมอกควันจากเหตุไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย พัดเข้าปกคลุมพื้นที่ทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ขณะที่จังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 แล้ว

จากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ส่งผลให้หมอกควันพัดเข้าปกคลุมพื้นที่ทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยตั้งแต่วันที่ กันยายนที่ผ่านมา โดยจังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยง อาทิ เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ ต้องเฝ้าระวังสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการไอ หายใจลำบากหรือระคายเคืองตาควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองและควรเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันตนเองจากสถานการณ์หมอกควันไฟป่า

นายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) กล่าวว่า สถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้อยู่ในระดับดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 14-51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยในวันที่ 4 กันยายน 2562 พบจุดความร้อน (hotspots) บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย สูงถึง 229 จุด วันที่ 7 กันยายน ลดลงเหลือเพียง 52 จุด และวันที่ 8 กันยายน 2562 กลับพบจุดความร้อนเพิ่มขึ้น 206 จุด  ประกอบกับอิทธิพลของลมมรสุมจากทิศใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ พัดพาฝุ่นควันมายังภาคใต้ตอนล่าง จึงส่งผลกระทบให้พื้นที่จังหวัดสงขลามีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวัง

ทั้งนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาเพื่อรายงานสถานการณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 และ 15

นอกจากนี้การเดินเรือของชาวประมงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอาจทำให้เรือชนกันได้เนื่องจากทัศนะวิสัยในการมองเห็นในทะเลลดลง

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด //ข่าว      ประชา -วิทยา/ภาพ

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: