สะเดา จัด “ล้างหลาด ล้างเริน มั่นใจ ปลอดภัยโควิด-19″

จังหวัดสงขลา ระดมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลเมื…

Read More