สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล   เรื่อง “ ประชาชนคิดอย่างไรกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ”

HATYAI  POLL

สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล   เรื่อง “ ประชาชนคิดอย่างไรกั…

Read More

สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล เรื่อง “ ความคิดเห็นต่อมาตรการกฎหมายจราจรช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์”

สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล  HATYAI  POLL เรื่อง “ คว…

Read More