สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงโปรดเกล้าฯ พวงมาลาพระราชทาน วางหน้าหีบศพอดีตเจ้าอาวาสวัดทรายขาว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล…

Read More

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “หอดู…

Read More

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจ.สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจ.ชุมพร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิ…

Read More

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นสักขีพยานความร่วมมือทางดาราศาสตร์ไทย-จีน

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นสักขีพยานความร่วมมือท…

Read More

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินมา “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” หรือ “หอดูดาวแห่งชาติ”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมา…

Read More