สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจ.สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจ.ชุมพร

Spread the love

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจ.สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจ.ชุมพร

เมื่อเวลา09.10น วันนี้ (18ก.ย.60) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 พล.ท ปิยวัฒน์ นาควานิช. แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ข้าราชการและพสกนิกรชาวสงขลาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น สมเด็จพระเทพพระราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัตรครบ60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลาและจังหวัดชุมพร จนถึงวันที่22 กันยายน 2560

นายประชา โชคผ่อง//ข่าว 18 ก.ย.60

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics