ร.พ.สะเดารับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสโมสรไลออนส์สะเดากับไลออนส์สากลภาค 310B 

โรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสโมสร…

Read More