ร.พ.สะเดารับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสโมสรไลออนส์สะเดากับไลออนส์สากลภาค 310B 

Spread the love

โรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสโมสรไลออนส์สะเดา ร่วมกับไลออนส์สากลภาค 310และสโมสรไลออนส์สะเดา ไนซ์แองเจิล มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เพื่อยกระดับไปสู่การให้บริการ การรักษาพยาบาลที่ดีแก่พี่น้องประชาชน

วันที่ (14 ก.พ. 63)  ห้องประชุมโรงพยาบาลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสโมสรไลออนส์สะเดา ไลออนส์สากลภาค 310มูลนิธิไลออนส์สากล สโมสรไลออนส์สะเดาไนซ์แองเจิลและผู้มีจิตศรัทธาที่ได้จัดหาทุนสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลสะเดา ประกอบด้วย เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องปั๊มหายใจ เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขนและเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ รวมมูลค่า 2,250,000 บาท

นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา กล่าวว่า โรงพยาบาลสะเดา เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก แต่ต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลผู้มาก ทั้งผู้ป่วยในพื้นที่ ผู้ป่วยที่เป็นแรงงาน ผู้ป่วยซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยที่เกี่ยวกับระบบหายใจที่ต้องการกระตุ้นหัวใจ ปั๊มหัวใจและช่วยการหายใจ ผู้ป่วยเหล่านี้เมื่อเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสะเดา ทางโรงพยาบาลไม่มีเครื่องมือแพทย์ที่จะใช้ในการรักษาพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยดังกล่าว ซึ่งต้องนำส่งไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร ทำให้ต้องใช้เวลานาน โดยเฉพาะช่วงการจราจรติดขัดหรือขาดรถพยาบาลในการส่งผู้ป่วยจนเกิดความสูญเสียหรืออาการป่วยหนัก

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts