รองเลขาธิการ ศอ.บต. นำคณะจาก ม.เกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา

รองเลขาธิการ ศอ.บต. นำคณะจาก ม.เกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่เยี่ยมชม…

Read More