รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Road Map ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Road Map…

Read More