รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบโฉนดที่ดิน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบโฉนดที่ดิน ให้แก่ประชาชนในพื้…

Read More

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า”

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรม &…

Read More