มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และสื่อภาคใต้ ร่วมรับฟังปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เสี่ยงภาคใต้

 มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และคณะทำงานจากกรุงเ…

Read More