มทร.ศีวิชัย รัตภูมิ เปิดการอบรมผู้ตรวจแปลงมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS

มทร.ศีวิชัย รัตภูมิ เปิดการอบรมผู้ตรวจแปลงมาตรฐานการรับรองเก…

Read More