พี.เอฟ.พี. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานทอดกฐิน วัดแช่มอุทิศ  ประจำปี 2561

พี.เอฟ.พี. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานทอดกฐิน วัดแช่มอุทิศ  …

Read More

พี.เอฟ.พี. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560

พี.เอฟ.พี. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560…

Read More

พี.เอฟ.พี. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฝายมีชีวิตคลองน้ำตกสวนตูล

พี.เอฟ.พี. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฝายมีชีวิตคลองน้ำตกสวนต…

Read More