พี.เอฟ.พี. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฝายมีชีวิตคลองน้ำตกสวนตูล

Spread the love

พี.เอฟ.พี. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฝายมีชีวิตคลองน้ำตกสวนตูล

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปภายใต้แบรนด์ PFP  ร่วมกิจกรรมสร้างฝายเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในโครงการ “ก่อสร้างฝายมีชีวิตคลองน้ำตกสวนตูล” จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ทั้งนี้ พี.เอฟ.พี. ได้สนับสนุนกำลังคนและผลิตภัณฑ์เพื่อจัดเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics