พิธีเปิดการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ประจำเดือน มกราคม 64

 พิธีเปิดการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยพื้นที่เ…

Read More