พิธีปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ฯ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐     ดร.พะโยม ชิณวงศ์ &n…

Read More