พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูปุญญาพิศาลและฉลองพัดยศ ปธ.๓ วัดพะโคะ

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม 2561 ณ อุโบสถ วัดพะโคะ  ต.ชุมพ…

Read More