พลโทคุณวุฒิ หมอแก้ว แม่ทัพน้อยที่ 4รับฟังความคิดเห็นของตัวแทนชุมชนในพื้นที่ อ.เทพา

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชนสงข…

Read More