ผู้ว่าฯ สงขลา มอบโล่เกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกีรยติรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562

ผู้ว่าฯ สงขลา มอบโล่เกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกีรยติรางวัลสร้า…

Read More

ผู้ว่าฯ สงขลา มอบโล่เกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 

ผู้ว่าฯ สงขลา มอบโล่เกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยโครงการคั…

Read More