ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา MOU “Songkhla Say No to Foam”

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ขานรับนโยบายจังหวัดในวาระท…

Read More

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นำสื่อมวลชนสัญจร ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก อำเภอสทิงพระ

วันนี้ (17 พ.ย. 60)  ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน…

Read More