บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบของสู้โควิดแก่เทศบาลนครหาดใหญ่

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบของสู้โควิดแก่เทศบาลนครหาดใหญ่

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565  พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศ…

Read More