บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบของสู้โควิดแก่เทศบาลนครหาดใหญ่

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบของสู้โควิดแก่เทศบาลนครหาดใหญ่
Spread the love

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565  พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นางสาวรุจิยา สุขมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบ
 
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบของสู้โควิดแก่เทศบาลนครหาดใหญ่
 
1) Mask N95 9105(3M) จำนวน 1.200 ชิ้น
2) Medical Mask (double A) จำนวน 10.000 ชิ้น
3) Face shield จำนวน 500 ชิ้น
4) PE gown thumps-up จำนวน 1.000 ชุด
5) ถุงมือยางสังเคราะห์ศรีตรัง จำนวน 80 กล่อง
จาก นายคมสันต์ โอ๊ยนาสวน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ และนางนารี บุญสงค์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เพื่อสนับสนุนภารกิจในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
 
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบของสู้โควิดแก่เทศบาลนครหาดใหญ่ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบของสู้โควิดแก่เทศบาลนครหาดใหญ่
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment