นิพนธ์ นั่งหัวโต๊ะถกติดตามเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินกลุ่ม สมัชชาคนจน

นิพนธ์ นั่งหัวโต๊ะถกติดตามเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินกลุ่ม …

Read More