นิพนธ์ ขึ้นเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน มอบผ้าห่มกันหนาว ติดตามสถานการณ์ภัยหนาว-ภัยแล้ง-ปัญหาหมอกควันไฟป่า

นิพนธ์ ขึ้นเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน มอบผ้าห่มกันหนาว ติดตามสถาน…

Read More