นิพนธ์ ขึ้นเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน มอบผ้าห่มกันหนาว ติดตามสถานการณ์ภัยหนาว-ภัยแล้ง-ปัญหาหมอกควันไฟป่า

Spread the love

นิพนธ์ ขึ้นเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน มอบผ้าห่มกันหนาว ติดตามสถานการณ์ภัยหนาว-ภัยแล้ง-ปัญหาหมอกควันไฟป่า

วันนี้(20 ธ.ค.62)​ เวลา 16.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณีืรมช.มท. และคณะ ร่วมกับ บริษัทไทยเบพเวอเรจ จำกัด(มหาชน)​ ได้เดินทางไปยังจังหวัดลำ​พ​ูนเพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 600 ผืน ให้แก่พี่น้องชาวจังหวัดลำพูน ในพื้นที่ 3 ตำบลประกอบด้วย ตำบลเหมืองจี้ ตำบลบ้านแป้น และตำบลหนองหนาม ของอำเภอเมืองลำพูน โดยบนเวทีพบปะประชาชนเพื่อมอบผ้าห่มกันหนาว รมช.มท. ได้กล่าวว่า” วันนี้ตนและคณะได้มาเยี่ยมเยียนและมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อให้กำลังใจพี่น้องชาวเหนือทุกคนที่กำลังประสบปัญหาในสภาพอากาศหนาวเย็น โดยกรมปภ. กระทรวงมหาดไทยได้ประสานไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯในการจัดซื้อเครื่องกันหนาวเพื่อที่จังหวัดและท้องถิ่นจะสามารถดำเนินการจัดซื้อฯเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวได้ พร้อมทั้งการตรวจติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่ฝายน้ำล้นดอยแตร ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รวมทั้งกำชับในมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพแก่พี่น้องประชาชน และเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะช่วงนี้ที่ใกล้เทศกาลปีใหม่เพื่อลดความสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

พร้อมนี้ นายพินธ์ บุญญามณี รมช.มท. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ลำพูน จนท.ปภ.และนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ ได้ลงพื้นที่ สำรวจความเสียหายของฝายน้ำล้นดอยแตร ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน ที่มีเสียหายไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้มานานหลายปี ในการนี้ รมช.มท. ได้ประสานไปยังอธิบดีกรมชลประทานเรียบร้อยแล้วจะจะส่งจนท.มาสำรวจและออกแบบก่อสร้างโดยเร็วเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้ทันในปีงบ 64 สำหรับฝายน้ำล้นดอยแตรนั้น เป็นฝายน้ำล้นที่อยู่ในแม่น้ำทา กั้นระหว่างอ.เมือง และ อ.แม่ทา โดย มีประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภค กว่า 2,000 ไร่ ซึ่งที่ผ่านประชาชนในพื้นที่เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทำให้ประสบปัญหาภัยแล้งมาเป็นเวลาหลายปี

 

โดยหลังจากเยี่ยมเยียนและติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดลำพูนแล้ว ในวันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่อำเภอแม่แตง และ อำเภอเชียงดาวต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts