นายก อบจ.สงขลา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ปี2561

นายก อบจ.สงขลา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มี…

Read More