จ.สงขลา มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด “ผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

จังหวัดสงขลา มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศตามโครงก…

Read More