จังหวัดสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยว พร้อมพลักดันให้เป็นเมืองแห่งความสุข

จังหวัดสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพิ…

Read More