จังหวัดสงขลา จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 25 ปี

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา

 จังหวัดสงขลา จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรค…

Read More