จังหวัดสงขลา จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 25 ปี

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา
Spread the love

 จังหวัดสงขลา จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เวียนมาบรรจบครบรอบ 25 ปี แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

            วันนี้ (18 ก.ค.63) ที่บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นำข้าราชการ ตำรวจ ทหาร แพทย์ พยาบาล นักศึกษาพยาบาล และประชาชนในจังหวัดสงขลา ประกอบพิธีวางพวงมาลา ต่อหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เวียนมาบรรจบครบรอบ 25 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึง แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา

            สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2538 ยังความวิปโยคโศกเศร้าอาลัยอย่างสุดซึ้งแก่พสกนิกรทั้งภายใน และภายนอกราชอาณาจักร นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงของชาติ แต่พระคุณและพระมหากรุณาธิคุณยังสถิตถาวรอยู่ในความทรงจำของพสกนิกร ทรงมีพระคุณนับเป็นอเนกอนันต์ต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และเป็นพระมารดาอันประเสริฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึง 2 พระองค์ ทรงห่วงใยในความเจ็บป่วย และความทุกข์ยากของประชาชนเสมอมา

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา

            นอกจากนี้ มีความสนพระทัยในกิจการด้านพยาบาล ทรงห่วงใยสุขภาพเด็ก ผู้สูงอายุ และยังทรงสนพระทัยในงานด้านสาธารณสุข และทันตสาธารณสุขตลอดมา ทรงมีความห่วงใยตำรวจตระเวนชายแดน ทรงจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกไปดูแลสุขภาพของประชาชนในถิ่นทุรกันดารเป็นประจำตลอดพระชนม์ชีพ  และพระองค์ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสงขลา และพระราชทานพระนามของพระองค์ให้เป็นชื่อของวิทยาลัยอีกด้วย

 ภาพ / ประชา โชคผ่อง              ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ                 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts