จังหวัดสงขลาจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

จังหวัดสงขลา บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดโครงการจังหว…

Read More