คุณสิริกิติยา เจนเซน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ-เขาตังกวน เพื่อส่งเสริมเมืองสงขลาสู่เมืองมรดกโลก

คุณสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ…

Read More