เชฟรอน” มุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน

Spread the love

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และภาคีเครือข่าย จัดงาน “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ในโครงการ พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 4 ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยตั้งมั่นที่จะสืบสานพระปณิธานตามรอยพ่อของแผ่นดิน เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก และส่งต่อองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปยังพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ ทั่วประเทศ สู่เป้าหมายหยุดท่วม หยุดแล้งอย่างยั่งยืน 

 

นายไพโรจน์ กวียานันท์  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  กล่าวถึงความภาคภูมิใจในการดำเนินโครงการว่า “แรกเริ่มเชฟรอน ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรชาติทำโครงการ ‘พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน’ ในปี 2556 นี้ขึ้นมาก็ด้วยแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก เราจึงมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการด้วยการนำแนวทางศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการดิน น้ำ ป่า และการพัฒนาคน  โดยมีเป้าหมายในการหยุดท่วม-หยุดแล้ง ในลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันก็ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย เป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ที่ทรงห่วงใยในปัญหาเหล่านี้ เชฟรอนมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนผลักดันโครงการฯ มาถึง 4 ปีแล้ว ได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศด้วยการสร้างคน เครือข่าย สู่การสร้างศูนย์เรียนรู้ ‘ป่าสักโมเดล’ ที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ห้วยกระแทก) จ.ลพบุรี เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยรวมพลังเครือข่ายและพนักงานเชฟรอนกว่า 10,000 คน ซึ่งโครงการประสบผลสำเร็จในการช่วยกันขับเคลื่อนแนวทางศาสตร์พระราชาลงไปในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการลงมือปฏิบัติ ตั้งแต่ปลายน้ำ กลางน้ำ และต้นน้ำ  ด้วยความร่วมมือจากทั้ง 5 ภาคส่วน ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน และสื่อมวลชน” 

 

 

เชฟรอน
เชฟรอน” มุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งาน “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ในโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 4 นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมสนทนาบนเวทีของแกนนำภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆแล้ว ยังมีศิลปินอาสาในโครงการ ได้แก่ ซี-ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ บอย-พิษณุ นิ่มสกุล และเก้า-จิรายุ ละอองมณี ที่ร่วมสืบสานพระราชปณิธานและถวายความอาลัยด้วยการเป็นต้นเสียงในการขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนเริ่มงาน ร่วมพูดคุยบนเวที และนำชมตลาดเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในโครงการที่นำผลผลิตมาจัดแสดงและจำหน่ายในงานด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการตามรอยพ่อของแผ่นดิน ​และนิทรรศการภาพรวมความสำเร็จของโครงการฯตลอด 4 ปี อีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics