คลังจังหวัดสงขลา เชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” ระหว่างวันที่ 23 ก.ย. – 15 พ.ย. 62

คลังจังหวัดสงขลา เชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ตามมาตรกา…

Read More