คลังจังหวัดสงขลา ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดโครงการจัดตั้งชมรมวิสาหกิจ เริ่มต้นStartup Club

วันนี้ (11 ม.ค. 61) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขล…

Read More